Att studera på universitet med nedsatt syn

Har man svårigheter att läsa även med glasögon och god belysning och har svårt att orientera sig, så räknas man som synnedsatt. Att studera med en synnedsättning är svårt. Ännu svårare blir det om man samtidigt är ekonomiskt nedsatt. Som svensk har man däremot den turen att man har tillgång till ett flertal olika hjälpmedel och bidrag för diverse funktionsnedsättningar, däribland synskada. Man har enligt svensk lag rätt som nedsatt till resurser som kan hjälpa en i sin utbildning.

Ekonomiskt stöd

Som synnedsatt har man tillgång till ett flertal ekonomiska bidrag som har som syfte att förenkla livet för funktionshindrade. Exempelvis kan man ansöka om ett handikappbidrag om man har svår synskada för att få en vis summa beroende på ens nedsättning varje månad.

Har man inte råd med glasögon kan man få ett bidrag för det. För detta krävs ett aktuellt recept från en optiker. Man ansöker via sitt landsting. Köper man glasögonen online i kombination med bidraget får man oftast mer för pengarna.

Man har även möjlighet till anpassat studiemedel. Det innebär en sänkt studietakt, utan att ens studiebidrag och lån påverkas. Man kan till exempel läsa på 75 procent men få studiemedel för studier på 100 procent.

Är man i behov av ledarhund och uppfyller kraven för det kan man ansöka via Srf, Synskadades Riksförbund.

Stöd i urvalsprov inför högskolestudier

Har man inte betygen för att komma in på sin valda utbildning finns det möjlighet att skriva urvalsprov, som t.ex. högskoleprovet med speciellt stöd för sin nedsättning. Detta kan handla om exempelvis extra tid att skriva provet, möjlighet till elektroniska hjälpmedel, eller prov skrivet i storstil. Det finns även en anpassad version av högskoleprovet

för synskadade. Allt detta ansöker man om i förväg och man måste då visa upp ett läkarintyg som bevis på sin nedsättning.

Är man endast svagt synskadad skriver man det vanliga högskoleprovet, men får då längre tid på sig som kompensation för synskadan.

Stöd under studietiden

Under studietiden kan man ansöka om hjälpmedel och resurser i studierna via sitt landsting och sin kommun. Man kan exempelvis få tillgång till dator, läs-TV och möjlighet till talböcker. Många universitet har gjort anpassningar för synskadade på deras webbportaler så att man enkelt kan få tillgång till den information man behöver under sin tid som student.

Behöver man en personlig assistent ansöker man via hemortens socialservice. Annars kan man få en mentor genom anläggningen man studerar på, för att förenkla vardagen under studieperioden.

Sammanfattning

Det finns flera möjligheter för den som har synnedsättning att avsluta en utbildning och få drömjobbet. När man väl kommer ut i arbetslivet finns det även då många resurser man kan ta del av. Att vara synskadad i Sverige idag behöver inte betyda att man begränsas i sitt dagliga liv.