Olika synfel

Det finns många olika synfel som kan ligga bakom att man måste använda någon form av korrigering för att kunna se skarpt. Ett av de allra vanligaste synfelen är närsynthet, myopi, som faktiskt är så vanligt att det är fler människor i Sverige som är närsynta än som har perfekt syn. Närsynthet är en form av brytningsfel, ett fel som också inkluderar synfelen långsynthet och astigmatism. Om man är närsynt innebär det att man ser saker suddigt på långt håll. Felet beror på att ögats tillväxt har rubbats, vilket orsakar att ögat blir för långt i förhållande hornhinnans och linsens ljusbrytande förmåga. Närsynthet brukar oftast uppstå i skolålder, och kan förvärras mellan 20 och 25 års ålder, men brukar därefter stabiliseras. Närsynthetens utveckling förvärras eller försämras inte av att man använder korrigeringar som glasögon eller linser – hur mycket man använder dessa beror istället på hur grav närsyntheten är, och om man behöver skarp syn för att klara av vissa situationer, som att köra bil eller läsa skyltar på långt håll.visualization-32988_1280

Motsatsen till närsynthet är långsynthet, hyperopi, som innebär att man har svårt att se saker skarpt på nära håll. Om du lider av långsynthet kan du alltså få svårt att till exempel läsa böcker. Om du ska renovera något i hemmet och vill ha hjälp av Per Hemgren och Henrik Wannfors bok Husets ABC, kan du därför behöva använda någon form av korrigering, som glasögon eller linser. Om man inte använder korrigering vid långsynthet kan det i längden leda till spänningshuvudvärk, eftersom man hela tiden omedvetet spänner ögats lins i ett försök att se skarpare. Därför är det bra att bära glasögon eller linser hela tiden vid detta synfel.

En tredje form av synfel är presbyopi, ålderssynthet. Ålderssynthet brukar uppträda från 40 års ålder och uppåt, och beror på att ögats lins blir allt stelare. Det innebär att ögats förmåga att ändra tjocklek (och därmed kunna se på olika avstånd) avtar. Ålderssynthet brukar ofta märkas av då man börjar få svårt att läsa saker på nära håll, och det är därför vanligt att man måste skaffa läsglasögon vid lite högre ålder för att korrigera felet.

Vissa ögonsjukdomar kan också ge upphov till allvarligare synfel, som inte går att korrigera med till exempel glasögon eller linser.